Gorredijk

Onderwijzend Personeel

  • Juffrouw De Bildt 25 jaar onderwijzeres Kortezwaag 31 juli 1939, KORTEZWAAG, 31 Juli. Morgen, 1 Aug,, hoopt mevr. T. die Jong—de Bildt, onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier, haar zilveren jubileum te herdenken. Haar opleiding heeft ze genoten aan de Rijksnormaalessen te Heerenveen Op 3 Mei 1911 slaagde zij voor onderwijzeres en werd. 16 Juni daaropvolgende al in vaste betrekking benoemd te Ossenzijl, gemeente Oldemarkt. Met ingang van 1 Aug. 1914 volgde haar benoeming te Kortezwaag, waar ze nu dus 25 jaar de volle tevredenheid van het personeel, de kinderen en die ouders weet te verwerven

    Juffrouw De Bildt

Meer foto’sLaatste foto’s